Bezpieczne podróże

Zagubiony bagaż na lotnisku — co zrobić?

18 sierpnia 2023
zabezpieczenie bagażu na lotnisku

Na świecie co roku linie lotnicze transportują średnio 3 miliardy sztuk bagażu. Rokrocznie około 25 mln walizek na lotnisku trafia nie tam, gdzie powinno. Jak zabezpieczyć swój bagaż? Co zrobić, gdy bagaż zostanie zagubiony na lotnisku? Sprawdźcie nasz poradnik!

Jak odzyskać zagubiony bagaż?

Jeśli bagaż nie pojawił się na taśmie, pierwszym krokiem, który powinniście zrobić w celu jego odzyskania, jest udanie się do Biura Bagażu Zagubionego/Rzeczy Zagubionych/Obsługi Klienta – może występować pod różnymi nazwami, w zależności od lotniska. Znajdziecie je w strefie pasażerskiej, zwykle w hali przylotów.

Zgłoście brak bagażu pracownikowi i podajcie wszelkie niezbędne informacje:

 • Odcinek karty pokładowej (wydany przy odprawie bagażowo-biletowej).
 • Dowód tożsamości.
 • Kwitek z informacją o nadaniu bagażu.
 • Bilet (opcjonalnie).

Pracownik biura przygotuje dla Was protokół nieprawidłowości bagażowej PIR (Property Irregularity Report). To pismo będzie Wam potrzebne w kolejnych etapach. Dane z niego trafią również do systemu.

Ile można czekać na bagaż?

Czas oczekiwania na bagaże zwykle nie przekracza 45 minut. W sytuacji przesiadania się na kolejny lot, bagaż jest na niego automatycznie przewożony. A jeśli lot odbywa się następnego dnia, wówczas trzeba odebrać swoje walizki i nadać je ponownie na kolejnym odcinku lotu.

Ważne – przy lotach do USA na pierwszym lotnisku lądowania w Stanach Zjednoczonych przeprowadzana jest kontrola imigracyjna – wszyscy pasażerowie są zobowiązani do odebrania swojego bagażu oraz poddania go kontroli i nadania na kolejny lot, nawet jeśli odbywa się w obrębie USA.

Co zrobić, gdy zaginie bagaż na lotnisku?

Jeśli Wasz bagaż nie pojawił się na taśmie po upłynięciu 45 minut, wówczas najlepiej udać się do punktu zagubionych rzeczy lub obsługi klienta i zgłosić zgubę. Przygotujcie personalne dokumenty oraz wszystkie, które dotyczą lotu. Pracownik punktu wypisze dla Was protokół, na podstawie którego linie lotnicze będą poszukiwać Waszego bagażu. Jeśli się odnajdzie, zostanie do Ciebie przesłany.

Po upływie trzech tygodni od nieznalezienia swojego bagażu z pomocą przychodzi Konwencja Montrealska, która zakłada możliwość ubiegania się o odszkodowanie od przewoźnika. Można się na nią powołać zarówno w przypadku zaginięcia bagażu, a także jego uszkodzenia czy też opóźnienia. Musicie wiedzieć, że przewoźnik odpowiada za Wasz bagaż już od chwili nadania go na lot, do momentu odbioru go przez Was z taśmy.

Niestety, zgodnie ze statystykami: co czwarta zaginiona walizka, która nie odnalazła się przez 21 dni, znika na dobre. Jedynym miejscem, w którym będzie można je odnaleźć, będą aukcje organizowane przez lotniska, linie lotnicze lub konkretne firmy.

Jak uzyskać odszkodowanie za zaginiony bagaż na lotnisku?

Należy zgłosić zaginięcie bagażu w punkcie zagubionych rzeczy na lotnisku, aby otrzymać raport PIR, który stanowi podstawę do ubiegania się o rekompensatę. Trzeba to zrobić przed opuszczeniem lotniska!

Następnym krokiem jest złożenie pisemnej reklamacji drogą elektroniczną lub tradycyjną i przesłanie jej do linii lotniczych. Uwzględnijcie w piśmie:

 • szczegóły dotyczące lotu, 
 • wysokości roszczenia (górna granica to 6 tysięcy złotych), 
 • numer rachunku bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze. 
 • Dołączcie do niego kopię raportu PIR oraz kwitu bagażowego.

Linie lotnicze mają obowiązek udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, ale istnieje możliwość, że będą wymagały od Was podjęcia dodatkowych działań.

Czy często giną bagaże na lotnisku?

Co roku, linie lotnicze na świecie transportują miliardy sztuk bagażu Szacuje się, że ginie  około 5,6 sztuk bagażu na 1000 pasażerów.

Zwykle przyczyną zaginięcia bagażu jest zbyt krótki czas na dowiezienie go do samolotu oraz załadowanie do następnego lecącego na tej trasie, czyli w czasie przesiadek na inny lot. Zdarzają się również sytuacje, w których bagaż może zaginąć ze względu na złe oznakowanie lub walizki gubią swój znacznik w czasie lotu, w wyniku mechanicznych uszkodzeń.

Czasem dochodzi również do sytuacji, w których ktoś się pomyli i zabierze nie swoją walizkę.

Jak nie zgubić bagażu na lotnisku?

Chcąc zmniejszyć ryzyko zagubienia bagażu na lotnisku, możecie zastosować poniższe wskazówki:

 • Oznaczcie walizkę na zewnątrz i wewnątrz – na znaczniku umieśćcie informacje adresowe oraz numer telefonu. Pomoże to osobie, która znajdzie Wasz bagaż.
 • Zwróćcie uwagę na znacznik z boardingiem – nakleja go pracownik lotniska przy nadawaniu bagażu, sprawdźcie informacje, które się na nim znajdują, zwłaszcza 3 literowy kod miasta/miejsca, do którego lecicie.
 • Miejcie oko na swój bagaż – lotniska są ogromne, chwila nieuwagi i inny pasażer może nieświadomie zabrać Waszą walizkę, zamiast swojej.
 • Włóżcie do walizki lokalizator notiOne – ukryty w rzeczach będzie się komunikował z Twoim telefonem oraz z innymi telefonami z aplikacjami współpracującymi. Gdy stracisz z oczu swój bagaż, w darmowej apce sprawdzisz, gdzie się aktualnie znajduje i otrzymasz powiadomienie o oddaleniu! 
 • Pamiętajcie o ograniczeniach dotyczących wagi i rozmiaru bagażu!

Ciekawostka: pracownicy lotniska podpowiadają trick o naklejeniu na walizkę nalepki z napisem FRAGILE (delikatne), co ponoć przyspiesza wyładowanie jej na taśmę. A skoro już na nią trafi, to raczej się nie zagubi.

Jak zabezpieczyć bagaż na czas lotu?

Polecamy Wam również kilka sprawdzonych sposobów, które pozwolą Wam zabezpieczyć swój bagaż na czas lotu:

Zadbajcie o prawidłowe zamknięcie walizki – możecie dołożyć do niej kłódkę, w formie ochrony przed potencjalną kradzieżą.

 • Wyróżnijcie walizkę – może być kolorowa, mieć naklejone różne stickery pamiątkowe lub inne charakterystyczne dekoracje. Ważne, że dzięki tym znakom będziecie mogli ją szybciej odnaleźć na taśmie, a także dokładniej opisać obsłudze lotniska, jeśli się zagubi.
 • Zafoliowanie walizki – niektórzy decydują się na owinięcie walizki stretchem, nie jest to zabronione, ale w niektórych przypadkach może utrudnić nadanie bagażu, np.: jeśli przekroczycie limit wagowy i trzeba będzie się przepakować.
 • Nie pakujcie żadnych cennych rzeczy do bagażu głównego – jeśli zaginie, to będziecie mieć ogromny problem. Zapakujcie gotówkę oraz odzież i bieliznę na przebranie do bagażu podręcznego. Gdy Wasz główny bagaż zostanie zagubiony, będziecie mieć zapasowe ubranie i środki do czasu jego odnalezienia.
 • Sfotografujcie zawartość swojej walizki i układ pakowania – będziecie mogli łatwo sprawdzić, czy nic Wam nie zginęło.
lokalizator do kluczy

Uszkodzony bagaż na lotnisku – co mogę zrobić?

Jeśli dojdzie do uszkodzenia bagażu rejestrowanego przez linie lotnicze, to macie prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Uszkodzony bagaż – jak wygląda reklamacja?

Proces reklamacyjny w przypadku uszkodzonego bagażu należy rozpocząć na lotnisku. Jeszcze przed opuszczeniem strefy zamkniętej trzeba udać się do biura reklamacji bagażowych, które znajduje się na każdym lotnisku. Biuro może mieć różne nazwy, np.: Lost and Found lub Baggage claim.

Pracownik przyjmie od Was reklamację, a następnie przekaże Wam raport PIR (Property Irregularity Report), czyli Raport Niezgodności Bagażowej. Musicie go zachować do celów reklamacyjnych. Warto również zadbać o dokumentację dowodową uszkodzonego bagażu, np.: zrobić zdjęcia albo nagrać video. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Reklamację trzeba wysłać w formie pisemnej, np.: za pomocą formularza, listownie lub przez e-mail do linii lotniczej wraz z:

 • Szczegółami dotyczącymi lotu (data, numer rezerwacji, numer lotu).
 • Swoimi roszczeniami, np.: wysokością i wybraną formą rekompensaty.
 • Kopią raportu PIR.
 • Kopią kwitu bagażowego.
 • Danymi rachunku bankowego (imię i nazwisko właściciela rachunku, IBAN, BIC, SWIFT).

Na wysłanie reklamacji do linii lotniczej macie 7 dni. Po tym czasie przewoźnik ma prawo odrzucić skargę.

Czy otrzymam odszkodowanie za uszkodzony na lotnisku bagaż?

Tak, jeśli doszło do tego z winy przewoźnika. Maksymalna wysokość odszkodowania za uszkodzony bagaż wynosi około 7 471,68 zł. Ta kwota stanowi odgórną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego.

Co istotne – wysokość odszkodowania może być wyższa, jeśli w momencie nadawania pasażer złożył linii lotniczej deklarację interesu w dostawie oraz dokonał stosownej opłaty, jeśli taka obowiązywała. Wtedy przewoźnik ponosi odpowiedzialność względem deklarowanej kwoty.

Rekompensata ma na celu uregulowanie poniesionych przez pasażera strat, oznacza to, że konieczne będzie przedłożenie przewoźnikowi rachunku lub opinii rzeczoznawcy dotyczącej uszkodzonej walizki.

Kiedy nie uzyskam odszkodowania za uszkodzony lub zagubiony bagaż?

Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia bagażu, które powstały w wyniku wrodzonego defektu, jakości lub wady bagażu.

Przewoźnik może również odmówić wypłaty odszkodowania za uszkodzone lub zagubione bagaże, jeśli te zgodnie z regulaminem nie mogą lub nie powinny być przewożone w bagażu rejestrowanym.

Opóźniony bagaż – co zrobić i jak uzyskać odszkodowanie?

Pasażerowie mogą się również ubiegać o odszkodowanie od linii lotniczych, jeśli te opóźniły dostawę bagażu rejestrowanego. Wówczas można ubiegać się o zwrot za rzeczy pierwszej potrzeby, które zostały kupione w czasie oczekiwania na bagaż.

Maksymalna wysokość rekompensaty wynosi około 6 786,37 zł i ta kwota stanowi odgórną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego.

Wysokość tego odszkodowania może być wyższa, jak w przypadku uszkodzonego bagażu, jeśli pasażer wykaże specjalną deklarację.

Trzeba mieć na uwadze, że to odszkodowanie ma zrekompensować pasażerowi wydatki, które poniósł w związku z zakupem rzeczy pierwszej potrzeby w oczekiwaniu na swój bagaż, dlatego niezbędne będzie okazanie rachunków za zakupione rzeczy.

Proces reklamacyjny wygląda tak samo, jak w przypadku uszkodzonego bagażu, z tą różnicą, że należy zadbać o dokumentację dowodową, zatem niezbędne jest zachowanie rachunków za zakupione rzeczy. Jeśli sprzedawca nie wydaje paragonów w miejscu, w którym zrobiliście zakupy, możecie poprosić go o pisemne potwierdzenie swoich zakupów.

Kolejną różnicą jest czas złożenia reklamacji za opóźniony bagaż – macie na to aż 21 dni od momentu dostarczenia bagażu. Po tym czasie linia lotnicza ma prawo odrzucić skargę.

Gdzie zgłosić się w przypadku uszkodzenia czy zaginięcia bagażu?

Bagaż został uszkodzony lub zaginął w czasie podróży? Możesz domagać się odszkodowania. Pomocy udzieli Ci Europejskie Centrum Konsumenckie

Może ci się spodobać również

Brak Komentarzy

Zostaw Odpowiedź